Zpráva z 26. mezinárodních rozhovorů na téma: „Personální vývoj hasičských sborů“. Celle 3.–5. října 2018

Další, tentokrát již 26. mezinárodní rozhovory pracovní skupiny pro dějiny hasičství se uskutečnily v německém Celle nedaleko Hannoveru. Někteří účastníci rozhovorů přijížděli do této vzdálené destinace již v úterý 2. října.

Středa 3. října – jednání Komise pro historii CTIF:

Jednání komise bylo zahájeno pod vedením předsedy komise Petera Schmida z Rakouska dopoledne v 10 hodin. Prvním bodem byla aktualizace adresáře členů včetně úpravy souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí GDPR. Peter Schmid s Johannem Sallabergerem poté informovali o stavu průběhu klasifikace hasičských veteránů. Upozornili také na změnu v terminologii při označování komisařů. Diskutovala se také otázka školení komisařů a možnosti certifikace v zahraničí. Peter Schmid dále upozornil na končící platnost certifikátů některých hasičských muzeí a na jejich budoucí obnovení. Byla otevřena otázka vztahu komise a pracovní skupiny a ukotvení jejího působení ve statutu CTIF. Tématem na příští rok budou „Hasiči ve vodě a na vodě“, Ingo Valentini dále upozornil, že by budoucí témata rád debatoval v plénu pracovní skupiny. Příští rozhovory se konají v Tulln an der Donau v Rakousku a o pořádání rozhovorů v roce 2020 se přihlásila maďarská delegace. Česká delegace přenechala termín vyhražený původně pro pořádání rozhovorů v Přibyslavi ovšem se zdůrazněním, že nesmí být ztracena vazba na sídlo komise v Přibyslavi a další rozhovory se uskuteční v ČR. To je obecně akceptovatelný fakt.

V šest hodin večer se sešli všichni účastníci konference před budovou místního hasičského školicího střediska, kde proběhlo společné focení v uniformách. Hned poté, v 18:30, byly za doprovodu hasičského orchestru slavnostně 26. rozhovory zahájeny. Při zahájení samozřejmě nechyběli významní hosté, ale i funkcionáři CTIF, kteří se podíleli na přípravách letošních rozhovorů. Přítomni byli také zástupci pořadatelského dolnosaského zemského svazu, který slavil současně jubileum svého vzniku. Po úvodních proslovech bylo oceněno několik přítomných osob, včetně Mgr. Stanislava Bárty, Ph.D. Zástupci České republiky Lubomír Janeba a Jiří Pátek předali některým účastníkům medaili k 100 výročí vzniku Československa. Potom, co proběhlo slavnostním dekorování, následovala slavnostní večeře a poté již mohly jednotlivé delegace mezi sebou debatovat nejen na hasičské téma.. Na letošní rozhovory opět zavítalo cca 80 účastníků z řady evropských zemí.(Německo, Rakousko, Maďarsko, ČR, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Francie, Holandsko, Luxembursko )

Čtvrtek 4. října – jednání pracovní skupiny pro historii hasičství a požární ochrany při CTIF.

Tématem 26. mezinárodních rozhovorů k historii požární ochrany byl personální vývoj hasičských sborů či biografie význačných hasičských osobností. Přednášející odborníci referovali o svých poznatcích, které nabyli při historických výzkumech v archivech a odborných publikacích či článcích. Výsledek jejich bádání je součástí letošního sborníku, jenž vyšel při příležitosti konání této akce. Na příklad referující Christian Fastl představil nejvýznamnější osobnosti rakouského hasičství do roku 1938. Neopomněl zmínit ani Reginalda Czermacka, který je bytostně spojen s dějinami hasičství i v českých zemích. Obdobně si, ovšem ve slovenském prostředí, počínal Peter Ronec. Ten v příspěvku o slovenských osobnostech hovořil dokonce i o české personě JUDr. Miroslavovi Řepiském. Pro posluchače byl jistě zajímavý referát od Jeana-F. Schmaucha o francouzském veliteli hasičů v bývalém místě francouzského koloniálního impéria v Saigonu.

Za Českou republiku se jednání zúčastnili Lubomír Janeba, Jiří Pátek a Mgr. Jan Karel. Za českou stranu přispěl do sborníku svým článkem opět o Reginaldovi Czermackovi, Mgr. Bc. David Dvořáček, DiS.

Pátek 5. října - Exkurze Celle a okolí

V pátek účastníci rozhovorů navštívili malebné centrum města Celle, pro které jsou typické starobylé městské domy z hrázděného zdiva. Vše dohromady tvoří unifikované architektonické dílo. Kromě historického centra města mohli zúčastnění zavítat na prohlídku místního zámku. Po obědě pak všechny čekalo přijetí u starosty města v místní hasičské stanici. Večer pak byly letošní rozhovory ukončeny. V sobotních ranních hodinách se účastníci rozjeli do svých domovů.

Příští 27. mezinárodní rozhovory se uskuteční v roce 2019 v Tullnan der Donau v Rakousku. Tentokrát bylo vybráno téma „Hasiči na vodě, a ve vodě“.

J. Pátek