Již tradičně, u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu, ocenil Hasičský záchranný sbor ČR medailemi a plaketami sto příslušníků HZS ČR a osobností, které se dlouhodobě zasazují o vynikající spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a podílí se tak na zajištění bezpečnosti občanů České republiky. 

Letos jsou medaile o to významnější, že se jedná o stoleté výročí, předáno tak bylo symbolických 100 medailí.

V úterý 6. listopadu 2018 se na zbirožském zámku konal slavnostní ceremoniál udílení ocenění Hasičského záchranného sboru ČR. Město Zbiroh nebylo pro tento významný akt vybráno náhodně. Ve městě se nachází rozsáhlý areál HZS ČR, kde kromě muzejních expozic požární ochrany a ochrany obyvatelstva lze nalézt též jednu rotu Záchranného útvaru HZS ČR, pracoviště Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR včetně Národní základny humanitární pomoci a učebny Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba udělil medaili „Za zásluhy“ in memoriam Ing. Karlu Richterovi, bývalému starostovi Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se dlouhodobě a intenzivně snažil o zlepšení podmínek pro práci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 

Dále byly uděleny medaile Za statečnst, medaile Za zásluhy o bezpečnost, Čestné medaile, plakety HZS ČR a medaile Za věrnost I. stupně.

Vedle Ing. Karla Richtera byli mezi oceněnými i další členové SH ČMS:

(citujeme přednesené charakteristiky oceněných)

Ing. Karel Richter byl tělem i duší Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska posledních desetiletí. Jako starosta tohoto sdružení intenzivně spolupracoval s Hasičským záchranným sborem ČR s cílem zlepšit podmínky pro práci jednotek v praxi. Díky jeho obrovskému osobnímu úsilí a velmi proaktivnímu přístupu se podařilo prosadit řadu významných zlepšení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí po celé České republice. Ocenění převezme jeho manželka paní Jitka Richterová.

 

Mgr. Jiří Žižka, starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje

Oceněný, jako zastupitel Jihočeského kraje, stál u zrodu několika úspěšných projektů týkajících se first responderů, vybavení dobrovolných hasičů digitálními radiostanicemi nebo zvýšení počtu jednotek kategorie JPO II v kraji. Díky magistru Žižkovi se daří získávat i finance na rekonstrukce hasičských stanic či mimorozpočtové zdroje z Nadace ČEZ.

 

Milan Mencner, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Karviná

Oceněný, i díky svým jazykových znalostem, výrazně přispěl k rozvoji partnerství mezi Českou a Polskou republikou. Osobně patřil k iniciátorům úzké spolupráce Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

 

Vlastimila Švubová, starostka Krajského sdružení hasičů Olomouckého kraje

Oceněná se svým osobním přístupem a vysokým pracovním nasazením výrazně podílí na těsném propojení profesionálních a dobrovolných hasičů, a tak na zabezpečení požární ochrany v kraji.

 

Mgr. Martina Crháková, zástupkyně ředitele základní školy a členka Ústřední odborné rady mládeže SH ČMS

Paní učitelka své dlouholeté pedagogické zkušenosti uplatňuje v rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, k jejím nejvýznamnějším společným projektům patřil projekt „Hasiči pro školy“, kde působila jako garant pedagogické a didaktické úrovně materiálu.

 

Antonín Dolák, Sbor dobrovolných hasičů Hostěrádky-Rešov

Jmenovaný vykonává funkci velitele jednotky nepřetržitě od roku 1968, vždy aktivně pracoval s mládeží, osobně se podílel na stavbě a organizaci stavby nové hasičské zbrojnice, zasloužil se o přestavbu sedmi hasičských vozidel, založil okresní ligu v požárním sportu, 20 let dělal rozhodčího, organizoval řadu školení, výjezdních zasedání i setkání zasloužilých hasičů okresu i kraje.

 

zdroj: HZS ČR

foto: František Špaček

druhý zleva - Mgr. Jiří Žižka

1. zleva - Milan Mencer, 4. zleva - Valstimila Švubová, 5. zleva Antonín Dolák, 7. zleva - Martina Crháková