Druhou lednovou sobotu byla v hotelu Přibyslav udělána tečka za Pyrocarem 2018.

Naposledy se tam sešel organizační výbor. Jeho vedoucí Jan Aulický oznámil, že Agentura Dobrý den Pelhřimov vydala certifikát, který potvrzuje vytvoření českého rekordu v tom, že se na jedno místo v jednom dni - přibyslavské letiště, sobota 18. srpna 2018 - sjelo 325 požárních automobilů integrovaného záchranného systému České republiky. Mohlo jich být ještě více, ale několik zaregistrovaných sborů dobrovolných hasičů muselo zůstat doma kvůli požárům lesů a strnišť vyvolaných značným suchem.

Certifikát dále praví: “Vedle vozidel sloužících k provozu v požární ochraně dle platné legislativy byly na místě i desítky doprovodných, historických a provozu již neschopných hasičských aut a zařízení”.

Kopii certifikátu a “Pamětní list jako poděkování při realizaci akce Pyrocar 2018, která významným způsobem přispěla k propagaci činnosti dobrovolných hasičů,” členové organizačního výboru převzali z rukou starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jana Slámečky.

Zvláštní keramickou plaketu převzal šéfredaktor Alarm revue hasičů a záchranářů Ivo Havlík, který s myšlenkou pořádat v Přibyslavy setkání požárních automobilů v roce 2007 přišel.

V diskuzi se všichni shodli, že loňský Pyrocar byl nejúspěšnější ze všech dosavadních pěti, i když ho, žel, poznamenala náhlá smrt starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtera.

- “Jako Jan Žižka u Přibyslavi v roce 1424 skonal mezi svými bojovníky, tak Karel Richter v roce 2018 u Přibyslavi zemřel mezi svými hasiči,” vyslovil historickou pararelu Jan Slámečka.

Jan Aulický oznámil, že šestý Pyrocar se bude konat v létě roku 2021, “bojové” hasičské automobily v plné síle opět přijedou na přibyslavské letiště, přesný termín bude zvolen později.

Ivo Havlík

 

Organizační výbor pátého Pyrocaru se 12. ledna naposledy sešel v  hotelu Přibyslav, tři jeho členy 18. srpna 2018 zachytil objektiv Michala Fanty