Ve dnech 26. a 27. února se ve slovenské Galantě uskutečnilo setkání představitelů českých a slovenských dobrovolných hasičů, resp. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky (DPO). Ve středu doplněné o setkání také s vedením Maďarského hasičského svazu. Na programu byla prezentace činnosti obou spolků a vzájemné předání zkušeností.

Program zahájil prezident DPO Pavol Celuch, který shrnul hlavní oblasti činnosti slovenských dobrovolných hasičů - preventivně výchovná činnost, práce s mládeží, organizačně -právní záležitosti. Základní organizační jednotkou DPO je Dobrovolný hasičský sbor - 2357 sborů je dnes na 90 000 členů.

Z  prezentací vyplynuly některé významné rozdíly v práci obou spolků. Na Slovensku byl v roce 2014 schválen zákon o dobrovolné požární ochraně, který upravuje především systém organizace a financování Dobrovolných hasičských  sborů obcí (jednotek). Právě DPO zajišťuje administrativní a statistické činnosti a přímo získává státní finanční prostředky, které dále rozděluje DHSO. Jejich činnost řídí, podobně jako u nás, Hasičský a záchranný sbor SR. S tím také souvisí jiná podoba prezidia DPO, které zaměstnává 57 pracovníků.

Rozdílná je také činnost s mládeží. Na Slovensku pracují s 8000 dětmi a mládeží ve věku 8-18 let a věnují se výhradně disciplínám hry Plamen a sportu. Slovenští kolegové nejsou členy Rady mládeže Slovenska a chybí také  právní podklad pro podporu práce s mládeží ze strany státních orgánů, kterým je u nás například titul Organizace uznaná pro práci s mládeží.

Na závěr starosta SH ČMS J. Slámečka pozval slovenské kolegy na jednání do Česka, na němž by se již mělo diskutovat o konkrétních projektech spolupráce.

Druhý den se k jednání připojili také představitelé Maďarského hasičského svazu, s nímž SH ČMS uzavřelo dohodu o spolupráci.