Vedení Sdružení hasičů  Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje výběrové řízení na místo

samostatná/ý účetní a mzdová/ý účetní

Vedení SH ČMS vyhlašuje dle čl. 15. odst. 2 Organizačního řádu SH ČMS výběrové řízení na místo účetní a mzdové účetní s místem výkonu práce Kancelář SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2

U uchazeče požadujeme:

- ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru

- komplexní znalost účetnictví a mzdové agendy (výhoda neziskový sektor)

- vysokou  osobní angažovanost, časovou flexibilitu a samostatnost v rozhodování,

- ovládání word a excel,

- výhodou  jsou zkušenosti s programem Pohoda, znalost  v oboru požární ochrana, znalost

   problematiky spolků a neziskových organizací a řidičský průkaz min. skupiny B (není

   podmínkou).

Nabízíme:

  • možnost práce z domova
  • časovou flexibilitu
  • profesní rozvoj
  • 25 dní dovolené, stravenky, mobilní telefon

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

 

                           Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07, Praha 2

Nejpozději do 30. 4. 2019

Kontaktní osoba : Ing. Jan Aulický, telefon 222119504, 606690376 nebo mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platové podmínky:   se řídí mzdovými  předpisy SH ČMS

Termín nástupu:       1. 5. 2019 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, datum a podpis.

K přihlášce připojte:              

  • strukturovaný profesní životopis
  • originál výpisu z  evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • motivační dopis

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a výběr může být proveden ve vícekolovém řízení.