Ve čtvrtek dne 30. května 2019 se v Ostravě na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskuteční III. ročník FESTIVALU BEZPEČNOSTI 2019. Prezentovat se budou mimo jiných účastníků také Dobrovolní hasiči z Ostravy – Zábřehu.

Navštivte FESTIVAL BEZPEČNOSTI a užijte si den plný bezpečí s hasiči, záchranáři, policií a mnoha dalšími účastníky!

WEBOVÉ STRÁNKY

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA