V sobotu 4. května 2019, v den oslav svátku Sv. Floriána – patrona hasičů, se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje sešlo více jak 80 hospodářů a revizorů Sborů dobrovolných hasičů z Libereckého kraje na odborný seminář.

Na programu semináře bylo seznámení hospodářů sborů s vedením účetnictví a činností s tím souvisejících (např. daňová přiznání apod.), informace z ekonomické oblasti SH ČMS, informace k účtování dotací z Krajského úřadu. Dále povinnosti revizorů při jejich kontrolní činnosti v návaznosti na Stanovy SH ČMS a další předpisy.

Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta, lektorskou činnost zajišťoval zástupce oddělení krizového řízení Libereckého kraje Mgr. Arnošt Svárovský, zástupce ekonomického odboru ústředí SH ČMS Ing. Ivan Jirota a Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje Ing. Jiřina Brychcí.

J. Brychcí