Hasiči 7. okrsku vzdali díky patronu hasičů sv. Floriánovi

Stejně jako loni, i letos se hasiči 7. okrsku OSH Praha – západ sešli, aby společně vzdali díky patronu hasičů sv. Floriánovi při děkovné mši svaté. Akce proběhla v neděli 5. května v Líšnici a sešli se zástupci všech šesti sborů sdružených v rámci 7. okrsku – sbory z Čisovic, Bojova, Trnové, Lišnice, Klínce a Jíloviště. Kromě toho se mše jako hosté zúčastnily spřátelené spolky – Vltavan Štěchovice, Vltavan Davle a také Dělnická beseda Havlíček z Řevnic. Všichni přitom dorazili s krásnými spolkovými prapory. Jako hosté se zúčastnili starosta OSH Praha – západ Josef Myslín, který je členem sboru v Čisovicích a který nad celou akcí převzal záštitu, a starosta KSH Středočeského kraje Oldřich Lacina.

Mše byla zahájena slavnostním průvodem uniformovaných hasičů, praporečníků a dalších hostů do kostela Všech svatých v Líšnici. Následně ke shromáždění krátce promluvil starosta OSH Josef Myslín, který ve svém projevu zdůraznil nutnost hájit tradice. Poté byly celebrantem mše, P. Janem Dlouhým z mníšecké farnosti požehnány jednotlivé spolkové prapory a započala samotná mše svatá. Jednotlivá čtení z písma svatého a přímluvy byly v režii uniformovaných hasičů, stejně jako zpěv žalmů. V kázání pak zaznělo poděkování hasičům a požehnání jejich další činnosti.

Po ukončení mše svaté se průvod hasičů vedený velitelem 7. okrsku Jiřím Wohlmuthem odebral do místní hasičské zbrojnice, kde bylo připraveno občerstvení. Mše tak představovala nejen příležitost připomenout si tradice, ale také nezávazně si popovídat s přáteli z ostatních sborů. Akce byla hodnocena jako úspěšná a bylo dohodnuto, že opět za rok touto dobou se v Líšnici sejdeme, abychom si připomenuli našeho patrona, sv. Floriána.

J. Myslín, starosta OSH Praha-západ