Už dlouhých sto padesát pět let uplynulo od chvíle, kdy se ve Velvarech 22. května 1864 sešla z iniciativy místního obchodníka Karla Krohna v hostinci Na Sladovně řádná valná hromada, aby si hlasy jedenapadesáti občanů ustanovila spolek, který byl prvním českým dobrovolným hasičským sborem na území království. 

Velkému svátku však jako vždy, předcházely velké přípravy. Starosta sboru František Saifrt, velitel jednotky Michal Ledvinka a hlavně hospodář sboru Libor Šulc mají s podobnými oslavami bohaté zkušenosti. Naposledy s těmi, které se odehrály před pěti lety a byly i nejvýznamnější v celostátním měřítku. Spolu s dalšími aktivisty sboru, mezi kterými nechyběli ani bratři Pavel a Václav Holí, připravili skutečně důstojné připomenutí nejdelší české hasičské tradice.

Slavnostní události začaly v úterý 14. května na velvarském hřbitově pietním aktem u hrobů zakladatele sboru Karla Krohna a prvního velitele Jana Papeše, kterého se účastnil, jako všech následujících akcí, také velký příznivec svých hasičů starosta města Radim Wolák. Ten také později veliteli jednotky předal šestnáct nových zásahových oděvů a přileb.Téhož večera následovala valná hromada, na které osm členů sboru obdrželo Čestné uznání.

Oslavy tohoto krásného výročí vyvrcholily v sobotu 18. května 2019. V dopolední části proběhl již 24. ročník Memoriálu Karla Krohna - Dědkiáda 2019 (muži starší 35 let) v požárním útoku. V kategorii starších pánů se zúčastnilo deset družstev a po dvanácti letech zvítězil domácí tým s výborným časem 31, 91 s. Průměr věku padesát šest let měl mančaft z Plchova, za který soutěžil i dvaasedmdesátiletý borec.

Ve 12. ročníku soutěže o Pohár SDH Velvary (bez rozlišení věku) zvítězilo družstvo SDH Kutrovice. V kategorii žen byly nejlepší hasičky z Černuce. Přátelské fandění a dobrá nálada se nesla spolu s tóny kapely Akce Band nad Malovarským rybníkem už od samého rána a byla spolu se slunečným májovým počasím součástí i odpolední části setkání sborů nejen z okolí, ale přijeli sem i hasiči z Opavy-Palhance a Dolního Podluží.

Kolegové ze Zlonic sebou přivezli Škodu z roku 1929, která doplnila výstavu velvarské historické požární techniky. Velký zájem však vzbuzovala moderní výjezdová vozidla, zvláště pak těžká technika ze Syntosu Kralupy, železničních hasičů a z HZS Středočeského kraje, které předvedly řadu ukázek. Za to bylo možné poděkovat přítomnému řediteli HZS Středočeského kraje plk. Miloslavu Svatošovi. Byl tu s dalšími hosty, jako s radním Středočeského kraje pro bezpečnost Robertem Bezděkem a především pak senátorem Ladislavem Chlupáčem. Delegaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vedl náměstek starosty Lubomír Janeba a doprovázeli ho starostové KSH SčK Oldřich Lacina a OSH Kladno Martin Zuska.   

Ti pak předali spolu s místními funkcionáři řadu medailí a ocenění a stuhy na sborové prapory. Pamětní stuhu SDH Velvary zavěsil starosta Saifrt na devět praporů. Mezi oceněnými byla také nejstarší členka sboru Bedřiška Šťovíčková za svou více než sedmdesátiletou činnost. Řád svatého Floriána pak právem dostal Vašek Holý, který ve své řeznické firmě udělal k památnému výročí svůj věhlasný lovecký salám.

Odpoledne pokračovalo dalšími ukázkami. Účastníci oslav mohli obdivovat zručnost záchranářů při vyprošťování z havarovaného vozidla, práci s koněspřežnou stříkačkou z roku 1904, Pragou RN a dvoukolovou stříkačkou DS 16. Představil se i oddíl mladých hasičů. Bylo se na co dívat i bylo se čím občerstvit. Velice schopní organizátoři tak příjemně vyplnili krásný májový den v neméně pohodovém prostředí.

Ve středu 22. května, přesně v den 155. výročí byly oslavné dny završeny převzácnou dámskou návštěvou. Do Velvar zavítala místopředsedkyně vlády České republiky a ministryně financí Alena Schillerová a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Obě si se zájmem prohlédly hasičskou zbrojnicí a pohovořily s hasiči i starostou města.

Po této velmi milé návštěvě se na zbrojnici odehrálo zasedání městského zastupitelstva, které ocenilo práci svých dobrovolných hasičů. Ti jsou si vědomi toho, že jsou pokračovateli tradic, které vznikly právě zde, ve Velvarech.

Josef Pepa Nitra

Foto: autor