V Senátu Parlamentu ČR se dnes uskutečnila konference o významu dobrovolných hasičů v dnešní společnosti. Předsedal jí senátor Zdeněk Nytra, zahájení provedl místopředseda Senátu PČR Jiří Oberfalzer, přítomné dále pozdravil náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. O spolupráci dorovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR promluvil generální ředitel HZS ČR, genmjr. Drahoslav Ryba. Shrnul průběh financování činnosti JSDHO a nastínil také aktuálně řešené problémy. Následovaly referáty představitelů dobrovolných hasičů - starosty SH ČMS, Jana Slámečky, prezidenta České hasičské jednoty, Vasila Silvestra Pekara a prezidenta Moravské hasičské jednoty, Zdeňka Milana. Hlavními tématy byla rozmanitost činnosti dobrvolných hasičů, úspěchy spolupráce se státní správou, ať už v oblasti financování činnosti dobrovolných hasičů, nebo sportu a práce s mládeží. Upozorněno bylo také na nedostatky, např. na velmi náročnou, mnohdy duplicitní administrativu, kterou spolky podstupují. Účastni byli zastupci SH ČMS/ krajských sdružení hasičů a dále členové České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty.

FOTOGALERIE