Starostka KSH Jihomoravského kraje Bc. Zdeňka Jandová a starosta KSH Zlínského kraje Ing. Josef Bernatík přivedli prapory a členy 13 sborů dobrovolných hasičů obou krajů a dva prapory krajských sdružení hasičů na Setkání lidí dobré vůle  "Velehrad 2019". Starostka KSH JMK seznámila Mons. Jana Graubnera s organizační strukturou a činností Sdružení Čech, Moravy a Slezska. Ve svém projevu nejprve pronesla pozdrav starosty SH ČMS Jana Slámečky dále hovořila o poslání  dobrovolných hasičů v České republice a seznámila pana arcibiskupa s přítomnými zástupci SDH.  Celé setkání se neslo ve velice pozitivním duchu. Akce byla zakončela v bazilice Motlitbou za vlast.