První písemná zmínka o kostele svaté Kateřiny v Horní Rovni pochází již z roku 1350. Naposledy se o něm hodně psalo v souvislosti s uložením ostatků svatého Floriána 19. října 2019, které sem doputovaly z Krakova, kde světec našel své poslední místo odpočinku.

Vzácný relikviář byl na Pardubicko přivezen z iniciativy mezinárodní Asociace svatého Floriána a především jejího hlavního českého představitele komandera Bohuslava Cermana. Z Polska také přijela početná delegace, vedená polským komanderem Janem Stadnickim a především Władysłąw Kulik, kaplan malopolských hasičů. Pozadu nezůstali ani kolegové ze Slovenska, v jejichž čele stál komander Milan Dušenka. Do Horní Rovně přijel také člen prezidia DPO SR Miroslav Semanič. Nemohu opomenout další členky slovenské delegace, starostky obce Nový Salaš Andreu Michalkovou a obce Ďurošík Ivetu Hadašovou.

Velkou poctou pro hasiče bylo, že ostatky pro místní farnost převzal a celebroval slavnostní mši biskup Královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál. Také on a přítomný generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky gen. Drahoslav Ryba a senátor Miroslav Antl dostali od asociace Kříže sv. Floriána. Ten obdržela také profesorka Anděla Floriánová z Plzně.

Slavnostnímu obřadu byli přítomni také europoslanec Tomáš Zdechovský, senátorka Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se svým náměstkem Romanem Línkem a Josef Bidmon, starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje a další hosté.

Po mši a uložení ostatků sv. Floriána vlevo od oltáře, prošel malebnou vesnicí u Holic slavnostní průvod.

Josef Pepa Nitra