Od 26.10. do 28.10.2019 se v Přibyslavi sešlo 17 dobrovolných uchazečů o získání vzdělání pod názvem Garant. Garant je jedna z forem neformálního vzdělávání členů SH ČMS.

Cílem kurzu vysvětlit a naučit uchazeče připravovat a organizovat akce, které v rámci naší dobrovolnické práce pořádáme na různých úrovních, např. školení, oslavy, osvěta mezi občany. Do programu byly zařazeny témata jako např. Směrnice činnosti s kolektivy MH, metodika pro tvorbu programu, komunikace, využití didaktických pomůcek. Kurz se neobešel bez zábavných a inspirativních her.

Lektory tohoto kurzu byli ÚORM jmenováni: Andrea Dopitová, Jana Trojancová, Jana Urbancová a Petr Kostrůnek.

Účastníci kurzu hodnotili toto vzdělávání velice kladně. Za úspěšně složenou závěrečnou zkoušku obdrželi noví Garanti osvědčení.

Andrea Dopitová

vedoucí kurzu za ÚORM