S velkým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé těžké nemoci zemřel v neděli 3. listopadu PhDr. Josef Juráň, dlouholetý funkcionář Sboru dobrovolných hasičů Ratiboř, OSH Vsetín a KSH Zlínského kraje. Rovněž také člen  a předseda Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS. Poslední rozloučení se  zesnulým se uskuteční v pátek 8. listopadu ve 13:30h v římskokatolickém chrámu Páně v Pržně.

Čest jeho památce

kancelář SH ČMS