Rozhovor s Lubomírem Janebou, 1. náměstkem starosty SH ČMS a vedoucím ústřední odborné rady vnitro organizační o nadcházejícím VI. sjezdu, který se bude konat v červenci 2020.

Co bude hlavním úkolem VI. sjezdu?

Sjezd se schází po pěti letech tak jak řeší stanovy, kdy končí volební období všech funkcionářů a stejně jako všechny minulé sjezdy má za úkol zhodnotit uplynulé pětileté období. Byl schválen program sdružení SH ČMS pro období 2015-2020 a sjezd by měl říct, jak jednotlivé úkoly se podařilo nebo nepodařilo naplnit. Zároveň proběhne i volba představitelů sdružení, starosty, náměstků starosty, výkonného výboru a členů a předsedy ústřední a kontrolní revizní rady.

Jaká je úloha delegátů a jaké mají kompetence?

Klíč bude stejný, jaký jsme použili v roce 2015. S hlasem rozhodujícím bude přítomno přibližně 400 delegátů (přesný počet není znám). Pro volbu delegátů byl schválen systém, který podle velikosti okresu určuje počet delegátů. Velký okres jako Žďár nad Sázavou bude mít více jak deset delegátů, např. malý okres jako Most bude mít jednoho delegáta. Klíč se odvíjí od členské základny se stavem k 31. 12. 2019. Sjezd se bude konat v Brně v rotundě Brněnského výstaviště.

Jaké nastanou pro Sdružení změny po sjezdu?

 Změny budou významné, bude přijat program činnosti sdružení pro období 2020 – 2025, kdy celá řada úkolů, které si sdružení stanoví musí odpovídat potřebám pětiletého období a vůbec stavu společnosti po roce 2020.

Významným úkolem bude projednání nových stanov sdružení SH ČMS. Nové stanovy budou reagovat na potřeby jednotlivých orgánů, ale zejména sborů dobrovolných hasičů. Budeme některé věci precizovat, některé věci chceme zjednodušit a učinit více srozumitelné. Z hlediska toho, že jsme museli reagovat na ustanovení nového občanského zákoníku, jako povinnou chceme ustanovit funkci prvního náměstka, který by byl na všech článcích řízení. Počínaje ústředím přes všechny pobočné spolky by se povinně volil první náměstek. Starosta si určí, který z jeho náměstků bude jeho prvním náměstkem. Snažili jsme se toto precizovat ve vazbě na problémy, které jsme měli v prvním období, kdy statutárem je jednotlivcem v krajích, okresech a sborech a když ho postihne nějaký zdravotní problém, tak nikdo nemá právo ho pravomocně zastupovat. Institut prvního náměstka jsme vybavili takovými pravomocemi, aby v případě takových nenadálých situací takový sbor nebo pobočný spolek mohl dále fungovat. Žádat o dotace, podepisovat žádosti a podobně.

Co očekáváte vy osobně od sjezdu?

 Sjezd má vedle svých pracovních funkcí i nějakou svou společenskou úlohu, kdy se sejdou funkcionáři, kteří se dlouhou dobu neviděli. Sejdou se, vymění si zkušenosti, řeknou si své radosti i starosti, ale samozřejmě převažuje tady ta pracovní část.

Jaký je v současné době vztah Ministerstva školství a Ministerstva vnitra ke Sdružení samotnému?

Myslím si, že vztahy jsou velice slušné, korektní. U ministerstva školství je nositelem spolupráce moje kolegyně náměstkyně Monika Němečková. U hasičských záležitostí je většinou nositelem spolupráce kolektiv vedení, představován starostou. V rámci možností jsou vztahy velmi dobré, samozřejmě i když jsou dobré, mohou být i lepší.

Jak se Sdružení podle vás posune v budoucnu?

Chceme, aby v horizontu nemělo nikde konec. Tím, jak roste význam dobrovolnictví v této společnosti, jak roste i úloha a význam jednotek dobrovolných hasičů, kdy jeho členové jsou převážně tvořeny členy našeho spolku, ten výhled by měl být optimistický. Když si vezmeme statistiku, poslední dobou rostou počty zásahů ze strany dobrovolných hasičů obcí, což je pozitivní. Je vidět, že i stát počítá s tou pomocí, ale samozřejmě, tak jak nám říkají představitelé státu, krajů a obcí, naše společenská úloha je nezastupitelná především ve stále se vysídlujících obcích, kde jsou hasiči mnohdy jediným nositelem tradic a společenského života. Máme velmi silnou základnu tvořenou lidmi do 26 let, respektive mladými hasiči, kterých je více jak 40 tisíc, v tom vidím budoucnost našeho spolku.

 Ptala se Irena Špačková (tisková mluvčí SH ČMS)