V uplynulé době informovali zástupci Pardubického kraje o možnosti využití jednotek požární ochrany v řešení kůrovcové kalamity. Bezprostředně po té následovala vášnivá diskuse odborné i laické veřejnosti nad zamýšleným využitím dobrovolných hasičů. Emotivní diskusi, zejména na sociálních sítích a diskusních fórech samozřejmě zaznamenala i Ústřední odborná rada represe SH ČMS.

„Požádal jsem člena rady za Pardubický kraj, o dodání informací pro jednání rady o této kampani.“ Uvedl vedoucí Ústřední odborné rady represe Robert Kučera. Dále konstatoval, přesvědčení, že za vášnivou a emotivní diskusí stojí nedostatek relevantních informací, týkajících se nasazení dobrovolných jednotek hasičů v řešení tohoto problému. Robert Kučera, dále uvedl, že nepřesné, nebo zkreslené informace následně evokují špatné nálady vůči Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. SH ČMS totiž v žádném případě nenabízí, a ani nemůže nabízet síly a prostředky dobrovolných hasičů při řešení kůrovcového problému.

Pro osvětlení celé situace bychom rádi zveřejnili přesné informace přímo z Pardubického kraje, týkající se proklamovaného „hasičského boje“ s kůrovcem.

„Zdaleka to není tak, že by si jednotka vyjela z vlastního popudu řezat do lesa … Byla však diskutována možnost pomoci vlastníkům malých rozloh (do 50ha), ale to vždy po dohodě se zřizovatelem jednotky, tedy starostou obce, která jasně stanoví pravidla a způsob úhrady nákladů dané jednotce.“ Uvedl člen Ústřední odborné rady represe za Pardubický kraj, pan Jan Soural ze Svitav. Z tohoto vyplívá, že se nejedná o žádnou direktivu politických garnitur, nebo funkcionářů SH ČMS. Poznamenal R. Kučera. Vlastně se v tomto světle nejedná i nic co by mnohde již neprobíhalo. Dobrovolní hasiči i hasiči z povolání leckde v ČR v rámci pravidelné i základní odborné přípravy již stromy napadené kůrovcem kácejí. Samozřejmě se nejedná o žádné masivní a plošné nasazení. V Pardubickém kraji samozřejmě řešili i financování této „výcvikové“ činnosti. Pan hejtman Martin Netolický konstatoval, že možné využití hasičské jednotky bude zajištěno úhradou nákladů spojených s těmito pracemi. Pardubický kraj, by proto vedle dotace pro vlastníky lesů podpořili také zřizovatele jednotek, tedy obce, které by získaly finanční prostředky na pokrytí této případné činnosti. „To je svým způsobem logické. Veškerá činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, byť je její přidanou hodnotou zvýšení odborné úrovně, musí být finančně kryta. A obecní rozpočty v kapitole zajištění požární ochrany na to nesmí doplácet.“ Uvedl vedoucí ústřední odborné rady represe pan Robert Kučera.

Věřím, že jsme těmito několika řádky informací, alespoň minimálně přispěli k uklidnění situace. Krátce řečeno. Nechystá se žádné masivní nasazování dobrovolných hasičů proti kůrovci. Nejedná se o žádné nabídky dobrovolných hasičů Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na jakékoli takové práce. Dobrovolní hasiči, mají prostor ke zvýšení odborné úrovně práce s řetězovými motorovými pilami. Konečné slovo při využití jednotky PO i jejím financování za případné kácení má samozřejmě zřizovatel a nikdo jiný.

Ústřední odborná rada represe SHČMS