Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 přejí všem dobrovolným hasičkám, hasičům i hasičatům zaměstananci kanceláře SH ČMS.