Na přelomu listopadu a prosince započal adventní čas, tedy období spojené především s náboženskou tradicí času pokory a smíření. V daleké minulosti bylo toto období propojeno také se světskými zvyklostmi. Po podzimní sklizni životodárné úrody nastávalo zcela pragmaticky určité zklidnění a hodnocení prošlého hospodářského roku, včetně úklidu.  Muži činili pořádek ve stodolách a chlévech, ženy se věnovaly úklidu domácnosti a přípravě Vánoc.

Také celá naše početná hasičská rodina zažívá v současnosti období bilancování. Probíhají hodnotící valné hromady sborů, které by měly odpovědět, jaký byl rok 2019 pro dobrovolné hasiče. S předstihem si troufnu konstatovat, že letošní rok můžeme hodnotit velmi pozitivně. Nechci v těchto řádcích rekapitulovat širokou škálu bohaté činnosti SH ČMS.

Chtěl bych vám všem, členům našeho Sdružení, vyjádřit poděkování za celoroční činnost, jak při ochraně zdraví a majetku občanů, tak také za ochotu dobrovolně se podílet na nezastupitelné roli záchranářů. Poděkování také náleží za práci v ostatních oblastech spolkové činnosti. Nemalý dík patří i vašim rodinám a blízkým za vytváření klidného zázemí pro  jejich obětavou a nezištnou hasičskou službu.

 Samozřejmě ruku v ruce s poděkováním za celoroční práci, Vám a Vašim blízkým, přeji jménem celého vedení SH ČMS klid a pohodu o vánočních svátcích s krásnými zážitky pod stromečkem.

 Do nastávajícího roku Vám přeji štěstí, správná rozhodnutí, pevné zdraví, pohodovou atmosféru v rodině a optimistický pohled do budoucnosti.

Jan Slámečka, starosta SH ČMS