Vážení členové Sborů dobrovolných hasičů, členové výkonných výborů sborů, okresních a krajských výkonných výborů, taktéž členové kontrolních a revizních rad na všech stupních a revizoři sborů.

Blíží se konec volebního období 2015 – 2020 a začala příprava na nové. Mnozí z Vás již možná nehodláte pokračovat v další práci ve prospěch hasičů, avšak budete se jistě podílet na výběru kandidátů na místa ve výkonných výborech, kontrolních a revizních radách a dalších funkcích. Jistě se pro tyto nové funkcionáře jedná o zodpovědnou činnost, náročnou práci, která vyžaduje znalosti, odhodlání a také plné nasazení tuto práci vykonávat. Ústřední kontrolní a revizní rada se v této souvislosti obrací na Vás se svou výzvou - žádostí k tomuto tématu.

Jistě si všichni uvědomujeme, že agenda na jednotlivých stupních ( sbor, okres, kraj….) se stává čím dál více náročnější, rozsáhlejší a to ve všech svých jednotlivostech a také souvislostech. Taktéž účetnictví, účtování dotací, včetně celé administrativy je stále více náročnější a vyžaduje opravdu dobré znalosti, zkušenosti a dobrou orientaci v dané problematice. To platí pro všechny funkcionáře, pracovníky na jednotlivých stupních, ale samozřejmě také i pro členy kontrolních a revizních rad okresů a krajů a revizory sborů. Proto vás žádáme, abyste vybírali do těchto funkcí takové členy, kteří problematice rozumějí, jsou znalí, anebo jsou schopni se s touto problematikou seznámit. Jen tak budeme schopni kontrolní a revizní činnost provádět zodpovědně, kvalitně a tím kontrolní a revizní činnost napomůže ke kvalitnějšímu a lepšímu vedení administrativy na těchto jednotlivých článcích. Ještě jednu poznámku na závěr. Z této práce nemusíte mít obavy, jistě to není nic zvlášť složitého, jedná se však o zodpovědnou práci, která vyžaduje jisté znalosti, ale která nese v konečném důsledku své ovoce. A přestože nevím, v jakém složení bude příští Ústřední kontrolní a revizní rada pracovat, jsem přesvědčen, že Vám bude jistě nápomocna v této vaši práci. Proto Vám všem do nadcházejícího období přejeme dobrou a šťastnou ruku při výběru nových členů kontrolních a revizních rad, ale také i všech dalších funkcionářů.

Za Ústřední kontrolní a revizní radu

Ing. Jan Bochňák

předseda