Hasičské slavnosti Litoměřice – Celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky je akce, kterou naše sdružení, spolu s ostatními partnery, pořádá jedenkrát za tři roky. Jedná se o jedinečné setkání hasičů z celé České republiky – ať již vlastní historickou techniku, nebo se přijedou zúčastnit slavnostního nástupu hasičů na litoměřickém náměstí. Slavnosti sestávají z několika částí – výstavy historické a moderní hasičské techniky na výstavišti, slavnostního nástupu a průvodu hasičů na náměstí a celodenního kulturního programu s mnoha doprovodnými akcemi.

Tato původně třídenní, nyní již dvoudenní akce, se již stala největším hasičským svátkem svého druhu v naší zemi. Celorepublikové setkání umožňuje nejen fandům a příznivcům hasičů seznámit se s vývojem hasičství v obcích celé české republiky, poznat výsledky práce a úsilí, se kterým se hasiči věnují záchraně a péči o historickou techniku. Zároveň rozvíjí a udržují tradice, které provázely vývoj společnosti od počátků devatenáctého století (zdroj: www.hasicskeslavnosti.cz)

Veškeré podstatné INFORMACE pro sbory, návštěvníky, školy a média naleznete přímo na stránkách www.hasicskeslavnosti.cz