Přípravy plesu probíhaly již od loňského roku, ale vše vypuklo v pátek 14. 2. přípravou tomboly a lehkou výzdobou sálu. V sobotu 15. února v kulturní domě Karlov se od 16 hodin ladily poslední detaily a s napětím se očekávali první hosté. Svou návštěvou nás poctili poslanci, senátoři, zástupci ministerstva vnitra – GŘ HZS v čele s generálním ředitelem genpor. Ing. Drahoslavem Rybou, zástupci SH ČMS včele se starostou Janem Slámečkou a s panem generálním ředitelem HVP, a.s., Ing. Josefem Kubešem. Nechyběli ani zástupci Společenstva kominíků ČR. Prezentovaly se i Popálky o.p.s.  Zastoupení měla i jednotlivá okresní a krajská sdružení hasičů ČMS. Za Středočeský kraj jsme mohli přivítat hejtmanku Ing. Jaroslavu Pokornou Jermanovou s panem radním JUDr. Robertem Bezděkem CSc.

Přivítali jsme i delegaci slovenských hasičů v čele Ladislavem Lacem a polskou delegaci v doprovodu pana Pavla Buksalewice.

Ples byl zahájen krátkými proslovy generálního ředitele HZS ČR, starosty SH ČMS a starostky pořádajícího okresu, Danou Vilímkovou, která vtipným způsobem zahájila ples krásným straussovým valčíkem s náhodným tanečníkem, ze kterého se vyklubal její bratr Jaroslav Procházka.

K tanci a poslechu hrál známý dechový orchestr Sebranka, který se střídal s modernějším žánrem hudby Unisono. Přítomní viděli i krátké předtančení Michaely Priknerové s Lukášem Hojdanem, účastníkem Stardance s Jitkou Čvančarou. Zazpívat Na pódiu dostal prostor i zpívající hasič Dan Moravský a vystoupily tanečnice z Berouna. Celým večerem provázel moderátor Alexandr Hemala.

O půlnoci bylo provedeno slosování vstupenek o 20 krásných cen, mezi nimi byla například televize, mobily, let balonem a letadlem, motorová pila, kávovar, kuchyňský robot a mnoho dalších.

XXV. reprezentační ples sdružení hasičů ČMS probíhal v úžasné náladě, všichni se dobře bavili a pro organizátory je velkou odměnou mnoho pochvalných SMS a emailů.

Dovolte mi, abych poděkovala všem, kdo mi s přípravou plesu pomáhali, protože jako vždy říkám, já sama bych nedokázala nic. Klaním se před Vámi moji spolupořadatelé a ze srdce Vám děkuji za pomoc. Jsem ráda, že Vás mám.

Za přípravný tým plesu

Dana Vilímková

starostka OSH Benešov