Důležité informace k podávání žádostí v Programu VIII. pro rok 2018

V dokumentu zveřejněném na webových stránkách MŠMT: Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019, je termín pro vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu VIII. do 31. 10. 2017. Termín pro předkládání žádostí je do 30. 11. 2017. 

Do dnešního dne MŠMT nezveřejnilo výzvu k předkládání žádostí a ani neotevřelo vkládání uvedeného programu do informačního systému IS-SPORT.

Situaci sledujeme a o případném zveřejnění výzvy vás budeme ihned informovat prostřednictvím www.dh.cz a odesláním informace na jednotlivá OSH.