Příkaz starosty SH ČMS č. 1/2019: Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31. 12. 2019

Doporučené tiskopisy

Příloha č. 1 - Směrnice k provedení inventarizace

Příloha č. 2  - Přehled ekonomických údajů pro účetní závěrku - jendoduché účetnictví

Příloha č. 3 - výkazy - Rozvaha a výkaz zisku a ztrát a vzor tiksopisu Příloha pro podvojné účetnictví