Dne 14.5.2022 nabyde účinnosti vyhláška 116/2022 Sb,. která aktualizuje cenu pohonných hmot u cestovních náhrad :

Benzin 95 okt. (Natural 95) na 44,50 Kč/litr

Motorová nafta na 47,10 Kč / litr.

Tyto ceny jsou platné od 14.05.2022. Nové znění přílohy č.2 Směrnice o cestovních náhradách  naleznete zde : příloha č.2_od 14_5_2022 

Ing. Michal Sojka