Dne 20.8.2022 nabyde účinnosti vyhláška 237/2022 Sb,. která aktualizuje cenu stravného a cenu benzínu 98 octanů u cestovních náhrad :

Benzin 98 okt. na 51,40 Kč/litr

Cena stravného se mění na :   

Délka trvání cesty

Stravné v Kč podle Zákoníku práce a Vyhlášky 511/2021 Sb.

platnost od 20.8.2022

v hodinách

Běžná náhrada za stravné

5 – 12

120,-

12 – 18

181,- 

nad 18

284,- 

 

Tyto ceny jsou platné od 20.08.2022. Nové znění přílohy č.1 a č.2 Směrnice o cestovních náhradách  naleznete zde :

příloha č.1_od 20_8_2022 

příloha č.2_od 20_8_2022 

 

Ing. Michal Sojka