Od 1. 7. 2019 se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %

Zrušení karenční doby (první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které se neposkytuje náhrada mzdy nebo platu) od 1. 7. 2019 má dopad i do oblasti pojistného. Od stejného data, tj. od 1. července, dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %.

Sazba pojistného od 1. 7. 2019

 u zaměstnavatele činí sazba pojistného 24,8 % (namísto původních 25 %) z vyměřovacího základu.

 sazba za zaměstnance zůstává beze změny, činí nadále 6,5 % z vyměřovacího základu

Nižší sazba pojistného poprvé při odvodu pojistného za kalendářní měsíc červenec 2019

 

INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE