Dne 14. 4.  se ve vlčnově uskutečnil již 10. ročník soutěže v kalsických disicplínách CTIF - O vlčnovských pohár.

REPORTÁŽ ČT