Smlouva pro pojištění odpovědnosti vedoucích (Generali) platná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025.

Pojištění máme sjednáno na základě členství v ČRDM a v případě SH ČMS jsou v rámci této smlouvy pojištěny činnosti registrovaných kolektivů mladých hasičů (nikoli sportovních oddílů) a pojištěnými osobami jsou:

  • vedoucí mládeže starší 18 let s platnou a řádně obnovenou kvalifikací III., II. nebo I. stupně (zapsanou v Centrální evidenci SH ČMS)
  • hlavní vedoucí táborů pořádaných SDH s řádně registrovaným kolektivem MH
  • starosta SDH s řádně registrovaným kolektivem MH

 

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti, č. 1690609318

Hlášení vzniku škody