Tato smlouva je v platnosti od 1. 1. 2018 a vztahuje se na úrazy vzniklé 1. 1. 2018 a později.