Účelem tohoto memoranda je závazek smluvních stran vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci v rámci hasičského sportu. Memorandum uzavřelo SH ČMS s ČHJ a MHJ 15. února 2024.

MEMORANDUM KE STAŽENÍ