PROJEKT SPOLEČNICE, NÁMĚT 10.

Jubilejní desátý námět se věnuje aktivitám kolem fotografií. Ve třech sborech fotografie či fotografování samotné využili k několika skvělým námětům.

V Předměřicích nad Labem hrají celoročně slepou bábu. Děti při ni poznávají hmatem své kamarády. Tamní vedoucí našli způsob, jak její obdobu hrát i v dnešní době! Pravidelně posílají vyříznuté fotografie či koláže fotografií, a úkolem dětí je uhodnout, kdo je na fotografii zvěčněn. Více informací ke hře přikládáme do přílohy.

Vedoucí SDH Rozsochatec vymysleli jiný námět - fotosoutěž. Každý týden děti dostávají zadané téma, které pak mohou uchopit a po zaslání fotografie získat bodík do celoroční soutěže jejich kolektivu. Jedná se hlavně o venkovní aktivity, kupříkladu jak venku posilují, či jak dovádějí v listí. Motivem je snaha dostat děti ven na vzduch.

Třetí motiv pochází z Velichovek. I zde se pracuje s myšlenkou získávání bodů do celkového pořadí v soutěži kolektivu. Děti dostávají zadání, které následně plní. Ověření splnění úkolu se provádí zasláním fotografie. Úkolem je tak například na základě topografické značky (třeba pramen, polní lesní cesty) vyfotit dané místo v reálu. Dalšími úkoly může být i nalezení stromů v místě svého bydliště, či zasílání výkresů. Opět platí, že za každý splněný úkol získavají mladí hasiči bod.

 

PŘEDMĚŘICE N. L. - SLEPÁ BÁBA: VYSVĚTLENÍ HRY