PROJEKT SPOLEČNICE, NÁMĚT 14.

Logicky proti covidu. Tak zní dnešní námět pro vedoucí kolektivů mladých hasičů.

Autory námětu jsou vedoucí z SDH Jiřice.

„Na jaře jsme zadávali na 1x týdně pracovní list/úkol s hasičskou tématikou. Tentokrát jsme se rozhodli na to jít obráceně. :-) Pod heslem "každý sám, přesto spolu" měly děti připravit článek, úkol či křížovku, zkrátka něco pro zábavu pro ostatní kamarády. Z došlých příspěvků jsme vytvořili takovou brožurku, kterou obdržel každý přispěvatel," uvedla Šárka Kordovská.

„Odměnou byla také hrací karta s mapou ke hře "Cesta malého logika za pokladem". Děti procházely jednotlivá stanoviště označená na mapě čísly, řešily logické úkoly, výsledky si zaznamenávaly do hrací karty a tyto výsledky - indicie je dovedly až k pokladu. Součástí brožury byla také tabulka na "topografické bingo",  které máme v plánu hrát našem on-line setkání," dodala vedoucí SDH Jiřice.

Dodáváme, že pro online setkání lze využít celou řadu platforem - školy velmi často používají platformy Teams či Zoom. Pokud nechcete stahovat do počítače žádné aplikace, můžete využít online platformy Jitsi či Google meet.

Děkujeme tamním vedoucím za náměty a oceňujeme jejich nasazení i v době nouzového stavu!