PROJEKT SPOLEČNICE, NÁMĚT 19.

Pandemie Covid – 19 přinesla i obrovský zásah do vzdělanosti školáků a studentů. Při naší mimoškolní práci s dětmi a mládeží se snažíme reagovat i na tento negativní jev a ZMÍRNIT DOPADY COVID – 19 v této oblasti. Propojení formálního a neformálního vzdělávání je pro nás klíčem k úspěchu.

K tomuto námětu rádi uveřejňujeme práci vedoucích z SDH Svaté Pole z OSH Příbram.

K otestování vědomostí mladých hasičů zde využili Google forms, pomocí které lze tvořit ankety, dotazníky, či právě testy. 

„Do testů jsme použili vše, co děláme při trénincích nebo při soutěžích, a bylo to možné překlenout do podoby on-line testů. Nechyběla hasičská tématika, topografie, zdravověda, uzly, odznaky odbornosti, hra Plamen, historie hasičů atd.. Použili jsme otázky, spojovačky - přiřazovačky, praktické nácviky, pohyb venku atd. Některá cvičení vyžadovala zapojení rodičů či sourozenců, například při štafetovém "domácím" běhu všech členů rodiny. Největší radost a odezvu vzbudily testy u přípravky," uvádí vedoucí Josef Pecka.

Vzory testů:

PŘÍPRAVKA 1

PŘÍPRAVKA 2

PŘÍPRAVKA 3

MLADŠÍ ŽÁCI - TEST

MLADŠÍ ŽÁCI - VYHODNOCENÍ

STARŠÍ ŽÁCI - TEST

STARŠÍ ŽÁCI - VYHODNOCENÍ

HRA PLAMEN - TEST

HRA PLAMEN - VYHODNOCENÍ

HISTORIE HASIČŮ - UKÁZKA

 

Jedná se o poslední příspěvek do projektu Společnice.

Milí vedoucí mladých hasičů. Společnice se tímto s vámi loučí, děkujeme všem, kdo jste přispěli svými příspěvky. Přejeme vám klidné a spokojené vánoce a věříme, že v novém roce se již budete moci potkávat se svými kolektivy a společně se vrátíme k naší činnosti tak, jak ji máme rádi.

Vaše ÚORM