Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uzavřelo smlouvu o spolupráci s firmou Sabe, s.r.o. pro rok 2022.

Firma SABE,s.r.o. v rámci spolupráce poskytuje pro pobočné spolky Sdružení slevu ve výši 25% na sportovní poháry a ceny, tištěné štítky k pohárům zdarma, poštovné nad 2.000,- Kč v účtovaných cenách zdarma. Uvedené ceny jsou platné pouze pro pobočné spolky Sdružení. Na účetním dokladu budou vždy uvedeny fakturační údaje pobočného spolku.

Více na www.sabe.cz