Udělejte si výlet do Kraje Vysočina, navštivte muzem v Centru hasičského hnutí Přibyslav a ubytujte se v Hasičském hotelu. Více najdete v nabídce.

NABÍDKA KE STAŽENÍ