Výroční zpráva za rok 2022 byla schválena Shromážděním starostů OSH v sobotu 15. dubna 2023.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 - ke stažení

TABULKOVÁ PŘÍLOHA výročí zprávy 2022 - ke stažení