Obě verze Výroční zprávy SH ČMS za rok 2018 byly schváleny Shromážděním starostů OSH dne 13. dubna 2019 v Přibyslavi.

 

MALÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SH ČMS ZA ROK 2018

VELKÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SH ČMS ZA ROK 2018