V sobotu 9. prosince 2017 byl ve velké aule VŠB – TU Ostrava slavnostně ukončen druhý běh Univerzity dobrovolného hasiče, což  je tříleté studium organizované SH ČMS. Gesci za tento vzdělávací projekt má Ústřední odborná rada pro vzdělávání, která při zabezpečení studia spolupracuje s ostatními Ústředními odbornými radami SH ČMS  a zejména s  VŠB  - TU Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství. Cílovou skupinou jsou aktivní funkcionáři a členové SH ČMS. Základním cílem studia  je,  aby absolventi byli vybaveni nejen odbornými znalostmi z oblasti požární ochrany, ale i funkcionářskými dovednostmi. Studium  bylo zabezpečováno v obou ústředních hasičských školách SH ČMS, tedy v Bílých Poličanech (8 studentů) a Jánských Koupelích (26 studentů) a také v centru hasičského hnutí v Přibyslavi (28 studentů).  Uzavíraný  druhý běh probíhal v období 2015 – 2017. Navazoval na dříve organizované vzdělávací aktivity jako byla „Dálková škola PO“ a „Univerzita třetího věku“.  Ukončení studia bylo velmi slavnostní a důstojné, kopírovalo průběh akademické promoce. Absolventi převzali z rukou děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství Doc. Ing. Jiřího Pokorného PhD., MPA a náměstka starosty SH ČMS Jana Slámečky absolventské diplomy a absolventské odznaky. Ve všech vystoupeních, která v rámci slavnostního zakončení zazněla,  byl akcentován význam vzdělávání pro členy a funkcionáře SH ČMS a potřeba jejich motivace ke zvyšování jejich znalostí a dovedností. Pozitivní zprávou je,  že pro další běh Univerzity dobrovolného hasiče je v tuto chvíli přihlášeno více než 90 dalších studentů, což odpovídá plánovanému počtu.