Dne 14. února 2021 naše řady navždy opustil, ve věku 96 let, nejstarší člen SDH Lično a také nejstarší dobrovolný hasič okresu Rychnov nad Kněžnou bratr FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK.

František Štěpánek se narodil 14. října 1924 v Ličně. Dobrovolným hasičem se stal již v roce 1948 a do práce se zapojil s plnou vervou. Byl platným členem sboru a vždy příkladem ostatním. V roce 1959 se s dalšími členy ličenského soutěžního družstva probojoval přes všechny postupové soutěže do celostátního kola, které se konalo v Bratislavě. V konkurenci 21 družstev slavně zvítězili a společně získali titul „Nejlepší požární družstvo ČSR“. Po několik volebních období pracoval také ve výboru sboru a současně jako okrskový preventista. Byl v kolektivu oblíben a jeho neutuchající humor a přístup k životu byl obdivuhodný. Až do svého vysokého věku se živě zajímal o činnost a práci hasičů a účastnil se akcí sboru, okrsku i OSH. Za svou celoživotní dobrovolnou hasičskou práci byl odměněn řadou medalí a uznání. Nejvyšší ocenění převzal v květnu 2008, kdy mu byl udělen titul „Zasloužilý hasič“.

Čest jeho památce.

Za výbor SDH Lično Jan Hartman