S velkou lítostí vám musíme oznámit, že zemřel Zasloužilý hasič ROSTISLAV ZATLOUKAL. Pan Zatloukal se narodil 1.1.1930, od roku 1954 byl členem ZO SPO Mostkovice. Byla mu svěřena hasičská technika, zároveň byl i členem sportovního družstva, které dosahovalo velmi dobrých  výsledků. Zastával rovněž funkci řidiče v roce 1956 byl zvolen jednatelem sboru, kde pracoval až do svého vysokého věku. V roce 1970 byl zvolen Okresní konferencí za člena OV SPO a následně za předsedu OV SPO v Prostějově. Tuto funkci vykonával zodpovědně 20 let, což se projevilo na dobré práci s mládeží a na posílení členské základny na okrese. Jeho povaha byla zárukou klidného a rozvážného jednání mezi funkcionáři a organizacemi. V roce 1990 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič a v roce 2008 obdržel Řád sv. Floriána. Byl aktivním členem Aktivu zasloužilých hasičů okresu Prostějov a účastnil se každé akce pořádané domovským Sborem dobrovolných hasičů Mostkovice i v takto vysokém věku. Zemřel v sobotu 13. 2. 2021 ve věku 91 let.
 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Jan Brabec, starosta OSH