Od prvního májového dne máte nyní možnost navštívit výstavu o historii i současnosti požární ochrany v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích. Prezentované exponáty ukazují celé spektrum činnosti hasičů od minulého století až do dnešních dnů. Vernisáž proběhla za přítomnosti zástupců SDH z bývalé župy, přítomni byli i všichni významní vystavovatelé. Součástí slavnostního zahájení byl i koncert ZUŠ Blovice, který zahrál i původní hasičské signály z roku 1904 a hasiči z SDH Vrančice předvedli krásnou ukázku žebříkových cvičení.

doc. Václav Liška

vedoucí ÚORHiM