Spolupráce s Pardubickým krajem patří mezi ukázkové, říkají dobrovolní hasiči

Podpora dobrovolným hasičům ze strany Pardubického  kraje. To bylo základním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s republikovým starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlem Richterem, krajským starostou Josefem Bidmonem a jeho náměstkem Josefem Syrůčkem.

„Kromě pravidelného a postupného nárůstu finančních prostředků, které prostřednictvím různých dotačních titulů poskytujeme dobrovolným hasičů, a to jednotkám i spolkům, jsme od letošního volebního období vytvořili také výbor zastupitelstva pro integrovaný záchranný systém. Již po několika měsících se ukazuje, že výbor má svůj velký smysl, jelikož je garantem faktické správnosti při udělování řady dotací,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že ve výběrových komisích jsou zastoupeni starostové sborů jednotlivých okresů, kraje a také ředitel krajského ředitelství HZS. „Hasiči jsou na mnoha obcích organizátory řady sportovních, kulturních a společenských akcích, a proto vnímám jako problematické a omezující současné nastavení elektronické evidence tržeb a jsem přesvědčený, že obdobné spolky mají být z povinnosti osvobozeny,“ řekl hejtman Netolický.

Přístupu kraje si kromě krajského sdružení cení také celostátní starosta Karel Richter. „Pardubický kraj patří dlouhodobě mezi regiony, se kterými se nám spolupracuje velice dobře, a jsme za to velmi rádi. Postupně narůstá krajská podpora na drobné technické vybavení a nákup dopravních automobilů, cisteren či rekonstrukce požárních zbrojnic jednotek, ale i na požární sport a činnost mládeže“ uvedl Karel Richter, který před necelými dvěma lety zahájil své čtvrté pětileté funkční období v nejvyšší pozici v rámci sdružení.