Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Zaměření činnosti ústřední odborné rady historie a muzejnictví SH ČMS v roce 2016

Březen, duben 2016

 1. Seznámení členů s výroční zprávou SH ČMS a výroční zprávou CHH za rok 2015
 2. Informace o přípravě XXIV. mezinárodního setkání historiků v Dánsku
 3. Aktivity CHH Přibyslav v roce 2016
 4. Připravované akce sekce filatelie a sběratelství
 5. Příprava certifikace CTIF pro požární techniku
 6. Diskuze o textu historie dobrovolných hasičů
 7. Vyhodnocení soutěže kronikářů

Říjen, listopad 2016

 1. Vyhodnocení XXIV. mezinárodního setkání historiků
 2. Zhodnocení aktivit CHH Přibyslav včetně návštěvnosti
 3. Zaměření činnosti ÚOR historie a muzejnictví na rok 2017
 4. Informace o práci sekce filatelie a sběratelství
 5. Vyhodnocení úkolů do 2016
 6. Certifikace hasičského muzea CTIF v Přibyslavi - příprava prodloužení

Stálé body :

 • zahájení, schváleni programu jednání
 • kontrola úkolů z minulého jednání
 • informace z jednání orgánů SH ČMS
 • informace o práci redakční rady
 • organizační záležitosti a různé
 • shrnutí úkolů ze zasedání a úkoly pro členy rady
 • závěr jednání

Další termín jednání komise dle potřeby, které vyplynou s úkolů v rámci SH ČMS

Zpracoval: Jiří Pátek

vedoucí ústřední odborné rady historie