Vítáme vás!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přinášíme vám informace o činnosti nejpočetnější organizace v České republice. Máme evidováno 359 116 členů organizovaných v 7662 Sborech dobrovolných hasičů. V našich řadách je také 61 205 dětí a mládeže ve věku do 18 let.
 
Najdete zde informace o práci jednotlivých orgánů SH ČMS, soutěžích dospělých a dětí, o činnosti ústředních hasičských škol Jánské Koupele a Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí  Přibyslav. Jsou zde kontakty na jednotlivá OSH a také právní dokumenty týkající se dobrovolných hasičů a jejich činnosti. 
 

Dle Statutu odborných rad SH ČMS Ústřední odborná rada prevence

  • zpracovává a předkládá VV SH ČMS jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad pro získání odznaků odbornosti, naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení i pro veřejnost, metodický pokyn pro soutěž „Požární ochrana očima dětí“ a ve spolupráci s Kanceláří sdružení provádí vyhodnocení republikového kola této soutěže,
  • metodicky připravuje i případné jiné odborné vzdělávání v oblasti PO,
  • připravuje a provádí porady v dané oblasti,
  • vydává metodické pokyny pro práci OR v krajích a na OSH,
  • podílí se na tvorbě a vydávání předpisů sdružení, přičemž spolupracuje s GŘ HZS MV ČR, s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími v oblasti PO.

Pro dosažení bezpodmínečné vysoké odborné úrovně zpracovávaných materiálů a dokumentů si stanovuje, aby její členové dosáhli minimální odbornosti SH ČMS Preventista II.

 

Podkategorie

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady prevence SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Zde naleznete informace o činnosti vyvíjené Ústřední odbornou radou prevence a členy této rady.