Vítáme vás!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přinášíme vám informace o činnosti nejpočetnější organizace v České republice. Máme evidováno 355 468 členů organizovaných v 7 635 sborech dobrovolných hasičů. V našich řadách je také 62 935 dětí a mládeže ve věku do 18 let.
 
Najdete zde informace o práci jednotlivých orgánů SH ČMS, soutěžích dospělých a dětí, o činnosti ústředních hasičských škol Jánské Koupele a Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí  Přibyslav. Jsou zde kontakty na jednotlivá OSH a také právní dokumenty týkající se dobrovolných hasičů a jejich činnosti. 
 
 

Dle Statutu odborných rad SH ČMS Ústřední odborná rada vnitroorganizační

  • zpracovává a předkládá VV SH ČMS jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení
  • zpracovává plán tvorby vnitřních předpisů po změnách Stanov SH ČMS
  • zpracovává a předkládá příslušným orgánů SH ČMS návrhy příslušných směrnic Sdružení
  • zpracovává obsahové zaměření valných hromad SDH a okrsků
  • vydává zásady evidence čl. základny SH ČMS
  • zpracovává a vydává metodické pokyny (rukověti) a směrnice pro řídící a organizátorskou práci v OSH, okrscích a SDH
  • zpracovává a vydává návody pro organizování kulturně společenských akcí v SH ČMS 

 

Podkategorie

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady vnitroorganizační SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.