Vážení příznivci Hasičských novin, 
 
rádi bychom vám nabídli k volnému šíření elektronickou podobu aktuálního vydání Hasičských novin č. 7. Hasičské noviny jsou zájmovým periodikem, jehož obsah je určen výlučně předplatitelům tištěných novin. Nacházíme se však v těžké době, kdy je možno v zájmu solidarity a vzájemnosti překonat zaběhnuté zvyklosti a standardy.
Přijměte toto vydání Hasičských novin jako náš příspěvek k informovanosti uvnitř hasičského hnutí. Věříme, že vám Hasičské noviny č. 7 přinesou řadu dalších zajímavých informací.
Pokud  byste chtěli do budoucna rozšířit rodinu našich předplatitelů tištěného vydání, budete samozřejmě srdečně vítáni!
Redakce Hasičských novin