TISKOVÁ ZPRÁVA – KE STAŽENÍ

Do aktivity na předcházení vzniku odpadů se v loňském roce zapojilo 124 sborů dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina. K recyklaci bylo do systému Elektrowin předáno 346 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což je o 35 tun více než v předchozím roce. Kraj mezi 5 sborů dobrovolných hasičů (SDH) s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra rozdělí 80 tis. Kč. Společnost ELEKTROWIN a.s., provozovatel kolektivního systému zpětného odběru elektrospotřebičů dodal bezplatně všem přihlášeným hasičských sborům informační materiály, shromažďovací nádobu na spotřebiče a zajistil zpětný odběr (odvoz).

„Spolupráce kraje s ELEKTROWINem je od roku 2010 zaměřená především na vzdělávací a osvětové aktivity na podporu zapojení obcí, jimi zřizovaných organizací a obyvatel do zpětného odběru. Zpětný odběr elektrospotřebičů je realizován v režimu předcházení vzniku odpadů a tak koresponduje s aktivitami kraje při naplňování krajského Plánu odpadového hospodářství,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

Základní podmínkou pro účast v soutěži bylo minimální množství elektrospotřebičů ve výši 500 kg sebraných za kalendářní rok.

Přehled vítězů ročníku 2020

Pořadí

Název SDH

Množství v t

Odměna v Kč

1

SDH Žďár nad Sázavou 2 -zámek

12,47

20 000

2

SDH Jimramov (ZD)

10,86

18 000

3

SDH Kamenice (JI)

  9,73

16 000

4

SDH Dolní Cerekev (JI)

  7,67

14 000

5

SDH Bobrová (ZD)

  7,22

12 000

Děkujeme všem zapojeným sborům a blahopřejeme vítězům.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!

 

Historie krajských kol soutěže

2018 se zúčastnilo 121 SDH celkem se sebralo 281, 674 tun elektrospotřebičů

2019 se zúčastnilo 128 SDH a celkem se sebralo 310,363 tun elektrospotřebičů

Pravidla soutěže, přehled vítězů a pořadí jednotlivých SDH ročníku 2020 je uveřejněn na krajském portále Odpady Vysočiny https://www.kr-vysocina.cz/recyklujte-s-hasici-krajska-soutez-sdh/ds-304501/p1=107309  

Eva Navrátilová

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpět­ný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost za­jišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektrood­padu. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 20 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 350 000 tun.

Zajišťuje sběr všech skupin elektrozařízení, ale doménou jsou domácí spotřebiče. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých do­mácích spotřebičů.

Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných míst, z toho více než 2 300 je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s 1 500 městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech a umístěných kontejnerech na malé spotře­biče. Veřejný sběr také probíhá prostřednictvím 3 500 mobilních svozů v zaregist­rovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do projektu po celé ČR zapojeno již více než 1 500.

OSVĚDČENÍ RSH – VYSOČINA