Dne 1.12.2017 vyhlásilo MŠMT dotační Program MŮJ KLUB na rok 2018 (nahrazuje Program VIII. z roku 2017), který je určen na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže.

O dotaci mohou žádat i Sbory dobrovolných hasičů, ve kterých působí sportovní družstva mladých hasičů. V přílohách zveřejňujeme základní informace “JAK NA TO”, které byly zpracovány ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR.

Termín podání žádostí v listinné i elektronické podobě je 29.12.2017.

Žádosti se vkládají do :

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

Tento is-systém otevře MŠMT začátkem příštího týdne.

Vzhledem k velmi krátké době termínu podávání žádostí doporučujeme všem SDH, kterých se program týká již nyní si připravit všechny povinné přílohy a po zpřístupnění systému pouze vyplnit žádost, nahrát přílohy a vše odeslat v listinné i elektronické podobě dle návodu v přílohách.

Tato neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 100 % celkových nákladů projektu !

Další informace k podávání žádostí budou zveřejňovány na www.dh.cz

Ing. Monika Němečková
náměstkyně starosty 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

JAK NA TO

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

VZOR PROJEKTU

POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI V IS

VZOR VÝROČNÍ ZPRÁVY

STANOVY SH ČMS

UZÁVĚRKY JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ - ČÁST 1

UZÁVĚRKY JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ - ČÁST 2

 JAK VYPLNIT ROZPOČET