Pomocný materiál k Metodickému pokynu č. 2/ 2021 - vyplnění peněžního deníku si můžete stáhnout na těchto stránkách  ZDE.