Pomocný materiál k Metodickému pokynu č. 1/ 2016 - vyplnění peněžního deníku si můžete stáhnout na těchto stránkách  ZDE.