Ústřední odborná rada historie a muzejnictví projednala závěry odborné poroty a vyhodnotila soutěže „Kronikář 2022/2023“ s těmito výsledky:

Kategorie č. 1: Hasiči v odboji

Vítěz - Martin Prechtl – Hasiči okrsku Kvasice v odboji za 2. světová války (elektronicky)

Kategorie č. 2: Hasičské prapory

Vítězka    Gabriela Haasová – Hasičský prapor SDH Jančí (tištěná práce)

Čestná uznání 

  1. Zdeněk Ondráček – Jak jsme pořizovali prapor (elektronicky)
  2. Jaromíra Pokorná – Jak jsme pořizovali historický prapor (elektronicky)

Kategorie č. 3: Hasičská fotografie

Vítězka  - Marie Hovorková – Oslavy 110. výročí založení sboru (elektronicky)

Na základě pozitivních zkušeností z ročníku 2022 se Ústřední odborná rada historie a muzejnictví. Rada rozhodla vyhlásit soutěž Kronikář 23 v těchto okruzích:

  • Téma č. 1 – Hasičské mládí (cokoliv týkající se Mladých hasičů, jejich sportovní i volnočasové činnosti, počátků práce s mládeží v hasičském hnutí, činnost vedoucích a instruktorů mládeže atd.)
  • Téma č. 2 – Hasičské sbory podnikové a závodní, event. městysů a měst
  • Téma č. 3 – Volné téma (cokoliv z oblasti hasičské, rada si je vědoma náročnějšího postupu při vyhodnocení, avšak může být inspirativní pro nová témata a nové práce z okruhů v souvislosti s hasičstvím, které se dosud v žádné soutěži neobjevily)

Schváleno na 5. jednání ÚORHiM konaném dne 11. března 2023 v Pardubicích.

 

Dr. Václav Liška, v. r.

vedoucí ÚORHiM